Mời đóng góp ý kiến dự thảo Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Sóc Trăng và Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2018-2023

Ngày 06/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng có Công văn số 553/SKHCN-QLKHCN về việc góp ý cho dự thảo Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Sóc Trăng và Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2018-2023.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng phối hợp Trường Đại học Cần Thơ xây dựng dự thảo Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh với Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2018-2023 để ký kết vào dịp Lễ hội Oóc-Om-Bóc năm 2017.

Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng đề nghị các hội thành viên, các Ủy viên Ban Chấp hành, các trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh:

- Đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh với Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2018-2023 (đính kèm dự thảo Chương trình hợp tác).

- Đề xuất các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong Chương trình hợp đáp ứng nhu cầu phát triển của sở, ngành, huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh, phục vụ thiết thực sản xuất và đời sống, phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh.

Các ý kiến đóng góp xin gởi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, số 2D, Phú lợi, thành phố Sóc Trăng hoặc địa chỉ emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 19/9/2017 để tổng hợp, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo hạn định.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ số 0299.3624848 hoặc 0918.566004 (Thành)

Toàn văn dự thảo Chương trình hợp tácVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng