Nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ đầu năm

TM

DANH SÁCH TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC MỜI DỰ HỘI NGHỊ

1

1 0001

1 0002

1 0003

DANH SÁCH VĂN NGHỆ SĨ ĐƯỢC MỜI DỰ HỘI NGHỊ

1 0004

 

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng