Kiểm soát thuốc lá khỏi sự can thiệp của ngành công nghiệp

Hút thuốc không chỉ là gánh nặng về sức khỏe con người mà còn là gánh nặng đối với nền kinh tế khi mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong và chi tiêu 24.000 tỷ đồng cho chữa năm loại bệnh liên quan đến thuốc lá.

Đây là con số được nêu ra tại Hội thảo Ngăn chặn sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá vào các chính sách phòng chống tác hại thuốc vừa được Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo & Phát triển Cộng đồng (RTCCD) và tổ chức HealthBridge tổ chức vào tháng 6/2016  tại Hà Nội.

Ngan-chan-tac-dong-xau-thuoc-la

Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đề xuất được thông qua bởi 180 nước trên thế giới, trong đó Việt nam. Công ước có hiệu lực từ tháng 2.2005, nhằm ngăn chặn tác hại của thuốc lá tới sức khỏe con người và hậu quả nặng nề về mặt kinh tế, môi trường do tình trạng tiêu thụ thuốc lá gây ra. Đồng thời, WHO cũng phát triển tài liệu hướng dẫn chi tiết áp dụng điều 5.3 của công ước nhằm bảo đảm các nước tham gia công ước thực thi trách nhiệm xây dựng được các quy định cụ thể cho từng nước nhằm bảo vệ các chính sách kiểm soát thuốc lá khỏi sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá. Với các biện pháp cơ bản các nước phải tình cách thực hiện như hạn chế quan hệ với ngành công nghiệp thuốc lá và cần thiết làm rõ tính minh bạch khi có quan hệ; tuyền truyền để xã hội nhận ra được thực chất ngành công nghiệp thuốc lá đã và đang áp dụng các chiến lược khác nhau để ngăn chặn sự thực thi công ước; thúc đẩy xã hội thực hiện không nhận tài trợ hay hỗ trợ của các doanh nghiệp thuốc lá…

Tại hội thảo, các đại biểu cho biết, đến nay nước ta vẫn chưa triển khai thực hiện hướng dẫn điều 5.3 của WHO dẫn đến tình trạng nhiều năm nay ngành công nghiệp thuốc lá đã và đang tiếp tục can thiệp vào các chính sách y tế công cộng. Nhiều ý kiến cho rằng, trong nhiều nguyên nhân khiến hướng dẫn thực hiện điều 5.3 chưa được triển khai có nguyên nhân đến từ việc ngành công nghiệp thuốc lá vẫn được nhìn nhận như một ngành kinh tế có đóng góp. Theo đó, hiện nay ở nước ta có khoảng 15 triệu người hút thuốc, đây là gánh nặng lớn đối với vấn đề sức khỏe khi mỗi năm có khoảng  40.000 người tử vong, cùng với đó là chi tiêu khoảng 24.000 tỷ đồng cho chữa năm loại bệnh liên quan đến thuốc lá (năm 2011). Thế nhưng việc tiêu dùng thuốc lá vẫn được coi là bình thường trong xã hội, giá và thuế thuốc lá thấp.

Kết luận hội nghị nhấn mạnh, ngành công nghiệp thuốc lá vẫn luôn là một thách thức đối với rất nhiều quốc gia hiện nay. Ngành công nghiệp thuốc lá là do con người tạo ra và việc này có thể được đảo ngược bằng những nỗ lực đồng thời của Chính phủ và các tổ chức dân sự xã hội. Hội thảo đã đưa ra khuyến nghị trong thời gian tới Chính phủ đưa việc thực thi điều 5.3 vào nội dung chương trình phòng chống tham nhũng quốc gia; không cho đại diện ngành công nghiệp thuốc lá tham gia vào các hội nghị về kiểm soát thuốc lá. Đồng thời, xây dựng hướng dẫn ứng xử cho các cơ quan chức năng, cá nhân trong hoạt động của mình khi cần phải tiếp xúc với ngành công nghiệp thuốc lá. Các tổ chức xã hội dân sự cần chia sẻ rộng rãi hướng dẫn điều 5.3, tăng cường tham gia vào quá trình giám sát các hoạt động của các công ty thuốc lá…

Bảo Văn/daibieunhandan.vnVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng