LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT SÓC TRĂNG: SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Ngày 15/7/2016, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng, Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT Sóc Trăng (Liên Hiệp Hội) sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016, kết nạp hội thành viên mới và bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Liên Hiệp Hội.

Trong 6 tháng qua, nhiều hoạt động của Liên Hiệp Hội đã được tích cực triển khai và đạt được một số kết quả nhất định.

Về công tác chính trị, tư tưởng. Liên Hiệp Hội tổ chức đoàn công tác gồm các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan và một số trí thức thuộc các hội thành viên dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham gia cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiều hoạt động chuẩn bị cuộc bầu Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; dự lễ phát động và đóng góp gây “quỹ cứu trợ” đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016.

IMG 2924

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết năm 2016

Lãnh đạo Liên Hiệp Hội đã có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và đề xuất, kiến nghị 06 vấn đề nhằm tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", thông tri, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng.

Về các hoạt động chuyên môn.

Hoạt động khoa học và công nghệ. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo quy định theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ như: Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ; Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nhiều hoạt động: tổ chức Ngày hội công nghệ - tư vấn tuyển sinh năm 2016; hội thảo kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ (18/5) với chủ đề “Năng suất, chất lượng là động lực phát triển kinh tế, xã hội”; hội thảo “Định hướng hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016- 2020”; hội thảo “Đánh giá hiệu quả phục hồi vận động sau đột qụy bằng thể châm cải tiến kết hợp tái học hỏi vận động”; khảo sát, đánh giá hiệu quả sử dụng kết quả thực hiện đề tài “Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu Rô-băm của dân tộc Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” tại các huyện, thị trong tỉnh; tham gia giám sát về “Hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2005 - 2015 và định hướng phát triển trong giai đoạn tới trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; tham gia thẩm định, đánh giá nghiệm thu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh.

Ngoài ra, Liên Hiệp Hội còn tham dự nhiều cuộc hội nghị, hội thảo trong và ngoài tỉnh: hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất vùng biển, ven biển tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020” do UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức; hội thảo “Xác định các vấn đề ưu tiên giải quyết trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ xây dựng chiến lược Chương trình Quốc gia OP6 của Quỹ Môi trường toàn cầu” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Tp. Cần Thơ.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Trao đổi định kỳ với Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xem xét, lựa chọn, đề xuất các chương trình, đề án, dự án lớn của tỉnh cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên Hiệp Hội năm 2016. Tham gia các hội đồng chuyên môn trong tỉnh: hội đồng thẩm định đề cương dự án “Điều tra đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai, thoái hoá đất kỳ đầu tỉnh Sóc Trăng”, hội đồng đánh giá dự án “Rà soát, điểu chỉnh Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020”, hội đồng thẩm định xét duyệt đề cương “Lập khu bảo tồn sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước”, hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất năm 2016 của 11 huyện thị, thành trong tỉnh theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường; hội đồng thẩm định kế hoạch “Quy hoạch không gian ven bờ tỉnh Sóc Trăng” theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Sóc Trăng.

Tham gia tham luận tại hội thảo khoa học tại tỉnh Đồng Tháp với chủ đề “Vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật góp phần xây dựng Nông thôn mới”. Tham gia các hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự án luật theo thơ mời của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức. Xuất bản định kỳ hàng quý bản tin “Diễn đàn trí thức khoa học và công nghệ Sóc Trăng” với số lượng 1000 quyển; cập nhật hơn 200 tin, bài, ảnh lên trang tin điện tử tại địa chỉ www.lienhiephoi.soctrang.gov.vn. Dự Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động phổ biến kiến thức và góp ý kế hoạch truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020”.

Công tác tổ chức hội thi, cuộc thi, giải thưởng. Tiếp tục triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X/2016-2017. Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ V/2016 tiếp tục được tổ chức ở 02 cấp: huyện và tỉnh. Cấp huyện, có 392 trường tham gia (tăng hơn năm trước 23 trường) với tổng số 3.337 giải pháp đăng ký.Qua xét tuyển ở các trường đã chọn được 1.254 giải pháp dự thi cấp huyện. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện đã tổ chức đánh giá lựa chọn và trao giải thưởng cho 409 giải pháp đạt giải gồm: 44 giải nhất, 77 giải nhì, 117 giải ba, 171 giải khuyến khích. Có 131 giải pháp được chọn dự thi cấp tỉnh thuộc 05 lĩnh vực. Kết quả, có 47 giải pháp được xét trao giải thưởng, gồm 02 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 20 giải khuyến khích. Ban Tổ chức thống nhất chọn 04 giải pháp tham dự Cuộc thi toàn quốc. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xét, đề xuất tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2015.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đánh giá cao những nỗ lực và những kết quả đạt được của Liên Hiệp Hội nói chung và của Thường trực, Ban thường vụ Liên Hiệp Hội nói riêng. Nhiều ý kiến đóng góp một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong 6 tháng cuối năm 2016. Trong đó, chú ý hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, công tác phối hợp triển khai hoạt động với các sở, ngành nhất là Sở Khoa học và Công nghệ về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Liên Hiệp Hội.

Trong công tác tổ chức, Hội nghị nhất trí kết nạp Hội Châm cứu tỉnh Sóc Trăng làm hội thành viên thứ 15 của Liên Hiệp Hội. Hội nghị nhất trí bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Liên Hiệp Hội đối với bà Phan Thị Diệu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Châm cứu tỉnh; bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Liên Hiệp Hội đối với ông Lâm Huy Tấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Minh ThànhVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng