Tổng kết hoạt động Liên Hiệp các Hội KH&KT Sóc Trăng năm 2016

Sáng ngày 11/01/2016, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng (Liên hiệp Hội Sóc Trăng) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2016, Ban Thường vụ  và Thường trực Liên hiệp Hội Sóc Trăng hoàn thành tốt kế hoạch đề ra với một số kết quả như sau:

Công tác chính trị - tư tưởng; thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh Sóc Trăng

Cử cán bộ lãnh đạo Liên Hiệp Hội và một số trí thức thuộc các hội thành viên dự Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, như: Nghị quyết Đại hội lần XII của BCH TW Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

IMG 20170111 213706-1

 Ông Hứa Chu Khem - Chủ tịch Liên hiệp Hội Sóc Trăng báo cáo tại Hội nghị Tổng kết 2016

Tham gia các hoạt động do UBMTTQVN tỉnh tổ chức: Hội nghị lấy ý kiến đóng góp, phản ảnh tình hình các tầng lớp nhân dân phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2016; dự các hội nghị hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên và thoả thuận danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021; dự lễ phát động và đóng góp gây “quỹ cứu trợ” đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016.

Công tác cũng cố, phát triển tổ chức

Đảng đoàn Liên hiệp Hội đã có Tờ trình số 01/TTr-ĐĐLHH, ngày 16/8/2016 gởi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 27-NQ/TW của BCHTW, Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, thông tri, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng. Trong đó, kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh 6 nhóm giải pháp nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội.

Tổ chức kết nạp hội thành viên (Hội Châm cứu tỉnh), bầu bổ sung 02 ủy viên BCH, trong đó có 01 ủy viên BTV giữ chức Phó Chủ tịch Liên Hiệp Hội. Tổ chức triển khai Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam đến các hội thành viên.

Ký kết Chương trình hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp Hội Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020 với nhiều nội dung: tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về KH&CN; về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; về truyền thông, phổ biến các kiến thức KH&CN; tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng; tôn vinh trí thức tiêu biểu, các nhà sáng chế không chuyên nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tham gia các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kết quả từ các nhiệm vụ KH&CN; tổ chức định kỳ hàng năm buổi gặp mặt để lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp xúc, lắng nghe ý kiến đối thoại với trí thức; Tổ chức kỷ niệm Ngày KH&CN hàng năm.

IMG 20170111 213703-1

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết 2016

Thành lập, ban hành điều lệ và đăng ký hoạt động đối với tổ chức khoa hoc và công nghệ trực thuộc: Trung tâm Ứng dụng Năng lượng Sinh học Sóc Trăng. Trung tâm hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ.

Hoạt động tư vấn phân biện và giám định xã hội

Tham gia các hội đồng chuyên môn trong tỉnh: hội đồng thẩm định đề cương dự án “Điều tra đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai, thoái hoá đất kỳ đầu tỉnh Sóc Trăng”, hội đồng thẩm định dự án “Rà soát, điểu chỉnh Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020”, hội đồng thẩm định xét duyệt đề cương “Lập khu bảo tồn sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước”, hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất năm 2016 của 11 huyện thị, thành trong tỉnh theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường; hội đồng thẩm định kế hoạch “Quy hoạch không gian ven bờ tỉnh Sóc Trăng” theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Sóc Trăng; tham gia giám sát về “Hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2005 - 2015 và định hướng phát triển trong giai đoạn tới trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; thẩm định Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; thẩm định Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015-2025 và tầm nhìn đến năm 2035; thẩm định đề cương và dự toán kinh phí thực hiện dự án “Lập khu bảo tồn sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước”; thẩm định “Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030”.

Tham gia các hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự án luật theo thư mời của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo quy định do UBND tỉnh ban hành như Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ; Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động: xét, đề xuất tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2015; tổ chức Ngày hội công nghệ - tư vấn tuyển sinh năm 2016; Hội thảo kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ (18/5); khảo sát, đánh giá hiệu quả sử dụng kết quả thực hiện đề tài “Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu Rôbăm của dân tộc Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” tại các huyện, thị trong tỉnh.

Tham gia các hoạt động KH&CN: tham gia Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN dự kiến đưa vào thực hiện năm 2017 thuộc lĩnh vực KHXH và KHTN theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng; dự họp Hội đồng KH&CN tỉnh xác định nhiệm vụ KH&CN đưa vào thực hiện năm 2017; tham gia nhiều Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh tư vấn thẩm định, tuyển chọn, đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án theo đề nghị của Sở KH&CN. Tham dự 12 cuộc hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài tỉnh.

Hỗ trợ Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Sóc Trăng thành lập Hội đồng giám khảo và chấm thi tại Hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo” lần thứ I/2016.

Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức

Xuất bản định kỳ hàng quý Bản tin “Diễn đàn trí thức khoa học và công nghệ Sóc Trăng” với số lượng 2000 quyển, hơn 120 tin/bài thuộc 6 chuyên mục: tin tuyên truyền, diễn đàn trí thức, phổ biến kiến thức, tin tức - sự kiện, văn hóa - lịch sử - du lịch - tiêu dùng, và văn bản chính sách; cập nhật hơn 500 tin, bài, ảnh lên trang tin điện tử cơ quan.

Hoạt động thúc đẩy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X/2016-2017: ký kết Kế hoạch liên tịch tổ chức với Sở KH&CN, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn. Ban hành Thể lệ; tổ chức lễ phát động; tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi thông qua panô, tờ rơi, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang tin điện tử của Sở KH&CN, Tỉnh đoàn và cơ quan Liên hiệp Hội.

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ V/2016. Năm 2016, tiếp tục tổ chức Cuộc thi ở 02 cấp: huyện và tỉnh. Cấp huyện, có 392 trường tham gia (tăng hơn năm trước 23 trường) với tổng số 3.337 giải pháp đăng ký.Qua xét tuyển ở các trường đã chọn được 1.254 giải pháp dự thi cấp huyện. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện đã tổ chức đánh giá lựa chọn và trao giải thưởng cho 409 giải pháp đạt giải. Các huyện, thị, thành đã tuyển chọn 131 giải pháp dự thi cấp tỉnh. Kết quả, có 47 giải pháp được xét trao giải thưởng, gồm 02 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 20 giải khuyến khích. Có 04 giải pháp được chọn dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ 12 năm 2016. Kết quả, Sóc Trăng có 2 giải được vinh danh lần này, đó là giải pháp “Học Plus” của em Lâm Thành Lộc, học sinh lớp 11C1 trường THPT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề đạt giải nhì và giải pháp “Máy tưới nước mini” của em Phan Duy Linh trường THCS Thới An Hội huyện Kế Sách, đạt giải khuyến khích. Ban Tổ chức đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho các em đi nhận giải tại Hà Nội. 

Một số tồn tại một số hạn chế

Mặc dù Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã có nhiều nỗ lực, có gắng triển khai kế hoạch công tác năm 2016, bên cạnh kết quả đạt được, còn tồn tại nhiều hạn chế, tồn tại, cụ thể là:

Hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc. Một số hội thành viên gần như không có hoạt động hoặc hoạt động yếu. Một số hội thành viên chưa tổ chức đúng định kỳ đại hội nhiệm kỳ theo quy định.

Liên hiệp Hội chưa triển khai được hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đây là môi trường để trí thức có thể bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến của mình vào chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội, nhất là lĩnh KH&CN, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe. Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức còn nhiều lúng túng. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về trí thức khoa học và công nghệ chưa được thực hiện, nhất là trí thức người Sóc Trăng đang sinh sống, làm việc ngoài tỉnh.

Chưa tổ chức được diễn đàn phù hợp, tạo môi trường để trí thức có thể bày tỏ quan điểm và phát biểu ý kiến đóng góp vào những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Chưa tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân hàng năm để lãnh dạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, đối thoại với trí thức về những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng.

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức chưa có nhiều hình thức phong phú. Chưa thu hút các bài viết của các cấp lãnh đạo tỉnh và các hội thành viên trong bản tin, trang tin của cơ quan.

          Minh Thành - Thu NgaVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng