Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công phát triển vùng Tây Nam Bộ

Sáng ngày 5/7, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Hội thảo "Chương trình Tây Nam Bộ: Kết quả thực hiện và định hướng nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018 - 2019" do UBND tỉnh Đồng Tháp, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tham dự và chủ trì buổi Hội thảo có PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ông Lê Minh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; các nhà khoa học có GS.TS Võ Tòng Xuân, Hiệu Trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân, các nhà khoa học khác đến từ các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh vùng ĐBSCL, từ các học viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xạ hội Việt Nam; các nhà quản lý thuộc các sở khoa học và công nghệ, các nhà khoa học thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật vùng ĐBSCL và đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn trong vùng.

Hoi-thao-KHCN-tay-nam-bo

Toàn cảnh nuổi hội thảo

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (Chương trình) đã được Bộ KH&CN phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-BKHCN ngày 18/4/2014, giao Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện HLKHXH Việt Nam) và Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-TPHCM) đồng chủ trì; thực hiện trong 5 năm (2014-2019).

Mục tiêu của Chương trình là cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng KH&CN; triển khai các giải pháp KH&CN phục vụ phát triển bền vững, phù hợp với đặc thù và thế mạnh của vùng Tây Nam Bộ, có tính đến bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Nội dung nghiên cứu chính của Chương trình, gồm nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chiến lược, chính sách phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ; nghiên cứu các giải pháp KH&CN liên ngành để thúc đẩy liên kết nội vùng và liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nam Bộ; triển khai các giải pháp KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Bộ.

Chương trình thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đưa KH&CN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội  của vùng Tây Nam Bộ - vùng có vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đồng thời cũng là vùng có nhiều nét đặc thù về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu so với các vùng kinh tế khác của cả nước.

Theo PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, với nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua ĐHQG-TPHCM và Viện HLKHXH Việt Nam đã thống nhất với các lãnh đạo của 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng Tây Nam Bộ và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về các định hướng KH&CN và các hướng ưu tiên của vùng, các địa phương trong vùng để làm căn cứ đề xuất đặt hàng và phối hợp thực hiện. Các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình đã triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng, trong đó có nhiều kết quả đã được đưa vào ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Bộ. Nhiều sản phẩm nghiên cứu đang làm thủ tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu vần còn hạn chế và chưa toàn diện theo khung Chương trình, vẫn còn nhiều nội dung chưa được nghiên cứu như liên kết vùng; sản xuất các sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị; ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống sạt lỡ, hạn hán, xâm nhập mặn ... Đó cùng là những vấn đề đặt ra tại Hội thảo lần này để cùng thảo luận về định hướng các nhiệm vụ KH&CN trọng tâm, ưu tiên cho giai đoạn 2018-2019 và dự kiến đến năm 2020.

Nói về những nhiệm vụ KH&CN trong thời gian tới, GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân khuyến nghị Chương trình phải làm chủ một số mô hình mạnh để chủ động mô phỏng các tác động lên đồng bằng về thủy văn, trầm tích và các biến động hệ lụy khác không chỉ phục vụ cho ứng phó các thách thức mà còn làm cơ sở cho việc đàm phán các nước trong lưu vực về an ninh nguồn nước, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu cơ bản và chuyên đề chuyên ngành cũng như tận dụng tiến bộ công nghệ thông tin.

Nhấn mạnh vai trò KH&CN trong điều kiện biến đổi khí hậu của vùng, GS.TS Võ Tòng Xuân mong muốn Chương trình cần tập trung kinh phí và trí tuệ nghiên cứu các giải pháp giúp lãnh đạo các địa phương và nông dân thực hiện có hiệu quả Quyết 899 của Thủ tướng Chinh phủ về tái cơ cấu nông nghiệp theo chủ trương đổi mới tư duy theo xu hướng bắt kịp công nghệ của thời kỳ công nghiệp 4.0, nông nghiệp thông minh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Quang cho rằng Hội thảo là dịp để liên kết, phối hợp có hiệu quả hơn giũa các tỉnh, thành phố trong vùng, ông mong muốn có sự tư vấn, tham gia mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn của các chuyên gia, nhà khoa học về nhiệm vụ KH&CN có giá trị, giải quyết những vấn đề trọng tâm, khả thi góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững toàn vùng Tây Nam Bộ.

HCKVusta

 Vifotec

HThi STKThuat 2016

Logo Cuoc thi 2017

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng