Sóc Trăng: Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Sáng ngày 20/11, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017

Tham dự Hội nghị, có trên 150 cán bộ lãnh đạo, người phát ngôn từ các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thi/thành, lãnh đạo các đơn vi sư nghiệp thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vi thuộc lực lượng vũ trang và các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương.

Soc-trang-tap-huan-cong-tac-doi-ngoai
Lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Lê Văn Nghiêm – Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày về Luật Báo chí năm 2016, các quy định của Chính phủ, bộ ngành hướng dẫn thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nhước; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; khủng khoảng truyền thông – cách nhận biết và xử lý; kỷ năng truyền thông thời mạng xã hội.

Tiếp theo là trình bày của ông Lê Huy Hoàng – Vụ phó Vụ Báo chí – Bộ Ngoại giao về những nội dung liên quan đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; những nội dung về lập trường, quan điểm của Việt Nam về bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vấn đề Biển Đông; quan hệ của Việt Nam với các nước lớn như Trung Quốc, Nga, Mỹ; kết quả Hội nghị APEC tại Việt Nam năm 2017; thời cơ và thách thức khi gia nhập các hiệp định thường mại quốc tế./.

TMTVusta

 Vifotec

HThi STKThuat 2016

Logo Cuoc thi 2017

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng