SÓC TRĂNG: HỌP MẶT TRÍ THỨC NĂM 2017

Sáng ngày 10/2/2017, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ đầu xuân năm 2017. Chủ trì buổi họp mặt có ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 129 đại biểu gồm 13 tiến sĩ, 21 thạc sĩ, 8 bác sĩ chuyên khoa II và 87 đại học, cử nhân, kỹ sư đại diện cho tầng lớp trí thức tỉnh nhà.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng ban hành Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 07/11/2008 nhằm cụ thể hoá các nội dung của Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

hop mat tri thuc 1

Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (thứ 2 từ phải qua) dự và phát biểu tại buổi họp mặt

Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển.

Mở đầu buổi họp mặt, lãnh đạo UBND tỉnh thông tin tóm tắt tình hình và những kết quả chủ yếu đạt được về kinh tế - xã hội của tỉnh năm qua, kế hoạch và những nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án lớn năm 2017, gợi mở nhiều vấn đề để trí thức tham gia góp ý kiến, đề xuất giải pháp xung quanh các lĩnh vực khoa học và công nghệ, phát triển nông nghiệp, nông thôn, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo,...nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017, phấn đấu đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII đã đề ra.

hop mat tri thuc 2

Toàn cảnh buổi họp mặt trí thức đầu năm 2017

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho rằng thời gian qua, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh đã đóng góp tích cực và trực tiếp vào đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; sáng tạo những công trình có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, nhiều sản phẩm chất lượng cao, có sức cạnh tranh; từng bước nâng cao trình độ khoa học và công nghệ tỉnh nhà, từng bước xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bộ phận trí thức tham gia công tác lãnh đạo, quản lý đã phát huy tốt vai trò và khả năng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị địa phương, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng, trình độ quản lý của Nhà nước. Đồng thời, ghi nhận ý kiến, kiến nghị, đề xuất tâm huyết của trí thức tại Hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trí thức, văn nghệ sĩ trong tỉnh, trí thức Sóc Trăng khắp nơi tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tính năng động, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; không ngừng học tập, nâng cao trình độ kỹ thuật; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vụ sản xuất, nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh.

Phương NamVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng